www.meetup.com/Istanbul-Azure-Meetup

Istanbul Azure Meetup olarak her ay yapt???m?z bulu?malardan A?ustos 2016’daki Windows Containers bulu?mas?n?n video kayd?. Her ay?n bulu?mas?ndan haberdar olmak için yukar?daki adresten kaydolabilirsiniz;)

Görü?mek üzere.


Source link